0907 633 266 - 0989 623 448

Banner Banner
  • 09:25 - 13/11/2015

    Bất cứ máy nước nóng năng lượng mặt trời nào khi lắp đặt cũng sẽ được lắp đặt trên mái nhà, chỗ tiếp ánh nắng tốt, rồi sau đó dẫn nước nóng đến bất cứ điểm nào trong nhà mà chúng ta cần nước nóng để sử dụng.

Zalo
Call